Մուտք
Սխալ մուտքանուն կամ գաղտնաբառ:
Մուտքաբառ
Գաղտնաբառ
Փոխանցում
Անհաջող փոխանցում

Հիմնական հաշվեկշիռ
0

Խաղային հաշվեկշիռ
0

Գումար
ԼՈԲԲԻ
g Օգնություն
h Ձայն
O Ակցիաներ
c Կարգավորում
d Մուտք

Խաղացողներ

d

: 0

Սեղաններ

u

: 0

Մրցաշարեր

e

: 0
տեղեկություն

մրցաշար

Դուք ունեք ակտիվ խաղ մրցաշարում

տեղեկություն

Եթե դուք փակեք սեղանը ապա պարտված կհամարվեք!

տեղեկություն

Ընտրեք սեղանի խաղադրույքը

C
տեղեկություն
Խաղացող 1
Գումար
Վրկ
Տեսակ
a

Խաղի կանոնները

Խաղաթղթերի քանակը խաղի սովորական տարբերակում: 24
Խաղաթղթերի քանակը խաղի բաց տարբերակում: 32
Խաղացողներ: 2
Խաղաթղթերի ուժերը աճման կարգով:

 • հաղթաթղթային կարգով – Q, K, 10, A, 9, J;
 • ոչ հաղթաթղթային կարգով – 9, J, Q, K, 10, A;

Խաղի նպատակը: առաջինը հավաքել 1001 (101) միավոր կամ ավելի։
Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը: 162 (16):

Խաղաթղթերի և խաղերի արժեքները

Հաղթաթղթային կարգ Հաղթաթղթային կարգ(Անղոզ) Ոչ հաղթաթղթային կարգ
A 11 19 11
K 4 4 4
Q 3 3 3
J 20 2 2
10 10 10 10
9 14 0 0

Վերջին խաղի հաղթողը ստանում է 10 միավոր։ Այն զույգը, որը հաղթում է բոլոր խաղերում, ստանում է 50 միավոր՝“Կապուտ”:

Համադրություններ

Բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները:

* Համադրությունները հայտարարելու համար կարեղ եք օգտվել F2 կոճակներից կամ Մենյուից:

* Համադրությունները ցույց տալու համար կարեղ եք օգտվել F4 կոճակներից կամ Մենյուից (Բաց բլոտ տարբերակում ցույց տալու անհրաժեշտություն չկա):

Նույնանիշ 4 խաղաթղթերի համադրություն:

Խաղաթղթերի ուժերը J, 9, A, 10, K, Q (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից

 • 4 х J – 200 միավոր
 • 4 х 9 – 140 միավոր
 • 4 х A – 110 միավոր
 • 4 х 10,K,Q – 100 միավոր
Անղոզի տարբերակում խաղաթղթերի ուժերը А, 10, K, Q, J, 9 (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից

 • 4 х A – 190 միավոր
 • 4 х 10,K,Q,J – 100 միավոր
 • 4 х 9 – 0 միավոր

Հարյուր (100 միավոր) - hինգ նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:


Հիսուն (50 միավոր) - չորս նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Թերզ (20 միավոր) – երեք նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Որքան շատ խաղաթղթեր կան համադրության մեջ, այնքան այն մեծ է (այս դեպքում հաշվի չի առնվում 5-ից ավելի խաղաթուղթ), և որքան մեծ է ամենամեծ խաղաթուղթը, այնքան ավելի մեծ է ամբողջ համադրությունը։ Հավասար քանակությամբ խաղաթղթեր ունենալու դեպքում ամենամեծը համարվում է հաղթաթղթային համադրությունը կամ այն, որն ավելի շուտ է հայտարարվել:

Բլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի»(Անղոզի տարբերակում չկա):

Այս համադրության խաղաթղթերից մեկով (ցանկացած) քայլ կատարելու դեպքում այն պետք է հայտարարվի խաղացողի կողմից, որպեսզի հաշվի առնվի։ Երկրորդ խաղաթղթով քայլ կատարելու դեպքում ոչինչ չի հայտարարվում։ Բլոտ համադրության միավորները հաշվվում են ի օգուտ հայտարարողի, անկախ նրանից, թե ինչպես է ընթացել խաղը:

Եթե ընտրել եք խաղի << Առանց 4 թղթերի և 100-ների >> տարբերակը, ապա խաղի մեջ հաշվի չեն առնվում ոչ 4 թղթեր, ոչ 100 -ներ։

Եթե ընտրել եք խաղի << Մասնավոր խաղ >> տարբերակը, ապա Ձեր խաղը հնարավոր չի լինի դիտել կողմնակի խաղացողների համար։

Խաղարկություն

Խաղարկությունը սկսվում է նշանի (մաստի) ընտրությամբ։ Հակառակորդը պետք է քայլ կատարի նույնանշան խաղաթղթով, եթե ունի այդպիսին, իսկ եթե ոչ՝ հաղթաթղթով։ Եթե չկան նույնանշան խաղաթուղթ կամ հաղթաթուղթ, խաղացողը կարող է քայլ կատարել ցանկացած այլ խաղաթղթով։ Եթե ոչ հաղթաթղթային խաղաթուղթը ծածկվում է հաղթաթղթով և կա մեծ հաղթաթուղթ, ապա հարկավոր է այն ծածկել դրանով, իսկ եթե այն ցածր է՝ կարելի է քայլ կատարել ցանկացած խաղաթղթով։
Խաղարկության առաջին ձեռքում խաղացողը կարող է հայտարարել համադրության մասին՝ բացի Բլոտից։ Եթե համադրության մասին չի հայտարարվել, ապա այն չի հաշվվում։ Հայտարարված համադրությունը պետք է ցուցադրվի երկրորդ ձեռքում։ Եթե հակառակորդն ավելի մեծ համադրությունը չի ցուցադրում, ապա խաղացողը ցուցադրում է ավելի ցածր համադրությունը, և այն հաշվի է առնվում:

Հաշվարկ

* Երբ սեղմում եք F8, Դուք հավաստում եք, որ էլ ոչ մի միավոր չեք տանելու:

Միավորների հաշվարկը կատարվում է խաղարկության ավարտից հետո։ Ավելի մեծ է համարվում հավաքած խաղաթղթերի և համադրությունների միավորների գումարը։ Եթե խաղացողը հաղթաթուղթ է վերցրել և չի հավաքել ավելի շատ միավորներ քան իր հակառակորդը, ապա խաղաթղթերի և համադրությունների միավորներն անցնում են հակառակորդին։ Յուրաքանչյուր խաղացողի միավորները գումարվում են նախորդ խաղերում հավաքած միավորներին և գրանցվում են աղյուսակում:

*** Ցանկացած խնդրի վերանայման համար սահմանված առավելագույն ժամանակը 7 օրն է։

*** Դուք կարող եք միանալ կամ ստեղծել սեղան ինչպես դրամով այնպես էլ C պայմանակն միավորով: C պայմանական միավորը համարժեք է 486.43 դրամի :

Խաղի կանոնները

Խաղաթղթերի քանակը : 32
Խաղացողներ: 4
Խաղաթղթերի ուժերը աճման կարգով:

 • հաղթաթղթային կարգով – 7, 8, Q, K, 10, A, 9, J;
 • ոչ հաղթաթղթային կարգով – 7, 8, 9, J, Q, K, 10, A;

Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը: 162 (16):
Բլոտ թղթախաղի այս տարատեսակը նախատեսված է 4 խաղացողի համար: Ցանկացած մասնակից խաղին միանալիս տեսնում է, որ ինքն առաջին խաղացողն է։ Մյուս մասնակիցները համապատասխանաբար լինում են 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ խաղացողներ։ Համակարգը խաղացողներին ընտրում է պատահականության սկզբունքով, սակայն հաշվի է առնվում յուրաքանչյուր խաղացողի անհատական ռեյտինգը։ Ռեյտինգը վարկանիշ է խաղացողի հաղթանակների և պարտությունների, խաղի արագության և ավարտին հասցված խաղերի քանակի հիման վրա։ Կիսատ թողած կամ ժամանակի չարաշահումով խաղացած խաղերը բացասական ազդեցություն են թողնում խաղացողի վարկանիշ վրա։ Խաղի սկզբում խաղացողները բաժանվում են զույգերի և դասավորվում են շրջանաձև այնպես, որ խաղընկերները չլինեն հաջորդական տեղերում, այսինքն 1-ը և 3-ը, համապատասխանաբար նաև 2-ը և 4-ը խաղընկերներ են և դասավորված են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ հետևյալ հաջորդականությամբ. Player1 , Player2, Player3, Player4: Ամեն ռաունդի սկզբում խաղացողներից մեկը բաժանում է խաղաթղթերը (յուրաքանչյուր խաղացող ստանում է 8 խաղաթուղթ), և խաղացողները որոշում են` որ մաստն է լինելու հաղթաթուղթը։ Կարող է որոշվել նաև խաղալ առանց հաղթաթղթի: Առաջինը խաղը սկսում է բաժանողի հաջորդ խաղացողը: Հաղթաթղթի որոշման կարգը
Խաղացողները հերթականությամբ իրավունք ունեն «խոսելու»: Խաղացողը կարող է ասել ցանկացած հաղթաթղթային մաստ ՝ սկսած 8-ից, ինչը նշանակում է հետևյալը. «եթե այդ մաստը լինի հաղթաթուղթր, ապա խոսացողը, իր ընկերոջ հետ պարտավորվում են տանել ոչ քիչ, քան 80 միավոր» (հաշվի են առնվում նաև ունեցած համադրությունները ): Եթե թիմը իր ասածի չափ միավորներ չի տանում, ապա համարվում է, որ նա տակ է տվել: Եթե խաղացողը ասում է 25-ից բարձր, ապա նա կարող է նշել, որ իրենք կապուտ են անում: Այդ դեպքում եթե իրենց հակառակորդ թիմը միավոր է տանում, ապա տակ են տալիս: Եթե որևէ թիմ ասել է, որ իրենք ինչ-որ հաղթաութղթ կապուտ են անում, ապա մյուս թիմը առանց կապուտի ուրիշ կոզր խոսելու իրավունք չունի: Եթե խաղացողը կարծում է, որ հակառակորդները իրենց ասածի չափ չեն կարող տանել, ապա նա կարող է ռիսկի դիմել և քուանշ ասել: Այդ դեպքում խոսացած միավորների բազմապատիկը կլինի 2, եթե հակառակորդները իրոք տակ տան, ապա միավորների հաշվարկը կատարվելու է բազմապատկի հաշվի առնելով: Սակայն եթե, հակառակորդները տանեն իրենց ասածի չափ, ապա այդքան հաշվարկված միավոր կվաստակեն նրանք: Եթե քուանշի դեպքում խաղացողը կարծում է, որ իրենք այնուամենայնիվ կտանեն ասածի չափ, ապա նա նույնպես կարող է ռիսկի դիմել` սրելով քուանշը, այս դեպքում խոսացած միավորների բազմապատիկը կլինի արդեն 4:։ Խաղի Ընթացքը
Հաղթաթղթի ընտրությունից հետո բաժանողից ձախ խաղացողը կատարում է քայլ` դնելով իր խաղաթղթերից որևէ մեկը: Նրանից հետո քայլ է կատարում իր հաջորդ խաղացողը, հետո մյուս երկուսը: Այն խաղացողը, որը դրել է «ամենաուժեղ» խաղաթուղթը սկսում է հաջորդ քայլը, իսկ տարած խաղաթղթերի միավորների գումարը ավելանում է այդ թիմի տարած միավորներին: Այսպես ռաունդը շարունակվում է մինչև խաղացողների խաղաթղթերը սպառվեն: Ռաունդի վերջում, կախված թիմերի հավաքած միավորներից կատարվում է հաշվարկը: Հաղթում է այն թիմը, որը առաջինը կհավաքի սահմանային միավորը:

Խաղաթղթերի և խաղերի արժեքները

Հաղթաթղթային կարգ Հաղթաթղթային կարգ(Անղոզ) Ոչ հաղթաթղթային կարգ
A 11 19 11
K 4 4 4
Q 3 3 3
J 20 2 2
10 10 10 10
9 14 0 0
7,8 0 0 0

Ցանկացած հաղթաթղթային խաղաթուղթ ուժեղ է ցանկացած սովորական խաղաթղթից:

  Քայլը սկսողն իրավունք ունի դնել իր խաղաթղթերից ցանկացածը: Մյուս խաղացողները պետք է քայլ կատարեն հետևյալ կանոնով.
 • Եթե քայլը սկսողը սովորական խաղաթուղթ է դրել, և նա ունի այդ մաստի խաղաթուղթ, ապա նա պետք է դնի այդ մաստի իր խաղաթղթերից որևէ մեկը:
 • Եթե քայլը սկսողը սովորական խաղաթուղթ է դրել և նա չունի այդ մաստի խաղաթուղթ, բայց ունի այնպիսի կոզր, որն ուժեղ է մինչև իր քայլը դրված բոլոր խաղաթղթերից, ապա նա պետք է դնի այդպիսի կոզր (այդպիսի կոզրի դնելը կոչվում է չախել), բացառություն է կազմում այն դեպքը, երբ իր ընկերն արդեն քայլ է կատարել և ընկերոջ խաղաթուղթը մինչև իր քայլը դրված խաղաթղթերի մեջ ամենաուժեղն է, այդ դեպքում կարելի է չչախել և դնել ցանկացած խաղաթուղթ: Եթե նա այդպիսի կոզր էլ չունի, ապա կարող է գցել ցանկացած խաղաթուղթ:
 • Եթե քայլը սկսողը կոզր է դրել, և նա ունի այնպիսի կոզր, որն ուժեղ է մինչև իր քայլը դրված բոլոր խաղաթղթերից, ապա նա պետք է դնի այդպիսի կոզր: Եթե նա այդպիսի կոզր չունի, բայց ունի այլ կոզրներ, ապա նա պետք է դնի որև է կոզր: Եթե նա ընդանրապես կոզր չունի, ապա կարող է դնել ցանկացած խաղաթուղթ:

Համադրություններ

Բազար բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները:

* Համադրությունները հայտարարելու համար կարեղ եք օգտվել F2 կոճակից:

* Համադրությունները ցույց տալու համար կարեղ եք օգտվել F4 կոճակից:

Նույնանիշ 4 խաղաթղթերի համադրություն:

Խաղաթղթերի ուժերը J, 9, A, 10, K, Q (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից

 • 4 х J – 200 միավոր
 • 4 х 9 – 140 միավոր
 • 4 х A – 110 միավոր
 • 4 х 10,K,Q – 100 միավոր
Անղոզի տարբերակում խաղաթղթերի ուժերը А, 10, K, Q, J, 9 (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից

 • 4 х A – 190 միավոր
 • 4 х 10,K,Q,J – 100 միավոր
 • 4 х 9 – 0 միավոր

Հարյուր (100 միավոր) - hինգ նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:


Հիսուն (50 միավոր) - չորս նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Թերզ (20 միավոր) – երեք նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Որքան շատ խաղաթղթեր կան համադրության մեջ, այնքան այն մեծ է (այս դեպքում հաշվի չի առնվում 5-ից ավելի խաղաթուղթ), և որքան մեծ է ամենամեծ խաղաթուղթը, այնքան ավելի մեծ է ամբողջ համադրությունը։ Հավասար քանակությամբ խաղաթղթեր ունենալու դեպքում ամենամեծը համարվում է հաղթաթղթային համադրությունը կամ այն, որն ավելի շուտ է հայտարարվել:

Բլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի»(Անղոզի տարբերակում չկա):

Այս համադրության խաղաթղթերից մեկով (ցանկացած) քայլ կատարելու դեպքում այն պետք է հայտարարվի խաղացողի կողմից, որպեսզի հաշվի առնվի։ Երկրորդ խաղաթղթով քայլ կատարելու դեպքում ոչինչ չի հայտարարվում։ Բլոտ համադրության միավորները հաշվվում են ի օգուտ հայտարարողի, անկախ նրանից, թե ինչպես է ընթացել խաղը:

Խաղացողը կարող է միաժամանակ ունենալ վերոհիշյալ կոմբինացիաներից մի քանիսը: Սակայն դրանք բոլորը հաշվարկվում են, միայն եթե իրար հետ չեն հատվում: «Բլոտ – ռեբլոտը» մյուս կոմբինացիաների հետ կապ չունի և 2 միավոր բերում է անկախ ամեն ինչից: Եթե խաղացողն ունի որևէ համադրություն, ապա նա պետք է դա ասի առաջին քայլն անելուց առաջ: Երկրորդ խաղաթղթով քայլ կատարելու դեպքում ոչինչ չի հայտարարվում։

Իսկ որպեսզի մյուս խաղացողները համոզվեն, որ նա իրոք ունի այդ համադրությունը, ապա նա երկրորդ քայլից առաջ պետք է ցույց տա այդ համադրությունը մյուս խաղացողներին: Կարող է այնպես պատահել, որ համադրության բաղկացուցիչ խաղաթղթերից մեկը նա արդեն դրել է առաջին քայլին, այդ դեպքում նա ցույց է տալու համադրության մնացած խաղաթղթերը: Եթե երկու թիմերի խաղաթղթերն էլ համադրություններ ունեն, ապա միայն մի թիմի համադրությունները կարող են հաշվարկվել: Հաշվարկվում են այն խաղացողի (և նրա խաղընկերոջ ) համադրությունները, որինն ավելի «ուժեղ» են: Կարող է պատահել այնպես (և շատ հաճախ պատահում է), որ երկու հակառակորդներ միաժամանակ ունեն նույն համադրությունը։

Համադրության մեջ կա «բոյ» հասկացությունը:

4 թղթի դեպքում բոյը այն թուղթն է, որից խաղացոցը 4 թուղթ ունի , իսկ մյուսների դեպքում համադրության մեջ մտնող ամենաբարձր խաղաթուղթը: Բոյերի բարձրությունները ստանդարտ են. A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7: Եթե երկու հակառակորդների համադրությունների բոյերն էլ են նույնը, ապա կանցնի նրանը, ումը կոզրից է: Եթե ոչ մեկինն էլ կոզրից չէ, ապա կանցնի նրանը, ով առաջինը հնարավորություն ունի ցույց տալու իր կոմբինացիան: Եթե խաղացողը մոռանում է ցույց տալ իր ցանկացած համադրություն, ապա հակառակորդները հնարավորություն ունեն հաջորդ անգամ ցույց տալու իրենցը:

Հաշվարկ

Միավորները հաշվարկվում են հետևյալ կերպ: Եթե թիմը «խոսացել» է ինչ-որ կոզր և տարել է այդքան միավոր, ապա նրանք տակ չեն տվել և վաստակում են «խոսացած» թվին + (16- հակառակորդի տարած միավորներ) քանակի միավոր (եթե քուանշ չի եղել), իսկ հակառակորդ թիմը վաստակում է այնքան միավոր, ինչքան տարել է այդ կոզրով (այստեղ բնականաբար տարած խաղաթղթերի գումարային միավորները պետք է բաժանել 10-ի վրա): Իսկ եթե չի տարել իր խոսացած քանակի միավորներ, ապա թիմը տակ է տվել, միավոր չի վաստակում, իսկ հակառակորդ թիմը վաստակում է «խոսացած թիվ» + 16 + համադրությունների միավորներ: Քուանշի և սուրի դեպքում, եթե թիմը քուանշ է անում, բայց սխալվում է, կամ նաև եթե ասում է «սուր» և սխալվում է, ապա այդ թիմը տակ է տալիս։ Քուանշի դեպքում այն թիմը, որը տակ է տվել, միավոր չի վաստակում, իսկ մյուս թիմը վաստակում է 2 * «խոսացած թիվ» + 16 + համադրությունների միավորներ: Սուրի դեպքում ՝ 4 * «խոսացած թիվ» + 16 + համադրությունների միավորներ:

Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը պետք է լինի 152 (15): Այն թիմը, որը տանում է վերջին քառյակը (Վերջին «ձեռքը»), ստանում է 10 լրացուցիչ միավոր: Եթե թիմերից մեկը տանում է բոլոր խաղաթղթերն առանց բացառության, ապա ասում են, որ այդ թիմը «Կապուտ» արեց: Կապուտը բերում է ոչ թե 162, այլ 250 միավոր: Եթե «Կապուտ» -ից հետո խաղը մոտ է վերջնահաշվարկին, ապա ևս մեկ ձեռք է բաժանվում («Կապուտով» խաղը չի ավարտվում)։ Խաղարկության առաջին ձեռքում խաղացողը կարող է հայտարարել համադրության մասին՝ բացի Բլոտից։ Եթե համադրության մասին չի հայտարարվել, ապա այն չի հաշվվում։ Հայտարարված համադրությունը պետք է ցուցադրվի երկրորդ «ձեռքում»։ Եթե հակառակորդն ավելի մեծ համադրությունը չի ցուցադրում, ապա խաղացողը ցուցադրում է ավելի ցածր համադրությունը, և այն հաշվի է առնվում: Յուրաքանչյուր խաղ համարվում է ավարտված, եթե որևէ զույգ առաջինը հասնում է սահմանային միավորին: Եթե մրցակիցները միաժամանակ հասնում են նույն սահմանային միավորի, ապա ևս մեկ խաղակես է անցկացվում ՝ որոշելու համար հաղթողին (ՈՉ ՈՔԻ հաշվով խաղը չի ավարտվում):

Խաղի Ավարտ

Խաղի ավարտից հետո հաղթող թիմին է անցնում մրցանակային ֆոնդը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր խաղացողի անհատական ռեյտինգը ենթարկվում է համապատասխան փոփոխության։ Մրցանակային ֆոնդը բաժանվում է 2 հաղթող խաղացողներին հավասարապես, բացառությամբ այն դեպքի, երբ մրցակիցներից մեկը խաղը չի շարունակում տեխնիկական խնդիրների առաջացման արդյունքում (մասնավորապես կապի խափանման արդյունքում): Նման դեպքում մրցանակային ֆոնդը հավասարապես բայանվում է 3 մասի ՝ այդ պահին օնլինե գտնվող 3 խաղացողների միջև։ Տեխնիկական կամ ցանկացած այլ պատճառներով խաղը չշարունակած մասնակցի ռեյտինգն իջնում է։

*** Ցանկացած խնդրի վերանայման համար սահմանված առավելագույն ժամանակը 7 օրն է։

Կանոնակարգ

Մրցաշարին մասնակցել կարող են 21 տարեկանը լրացած անձինք, որոնք գրանցված են մեր կայքում: Յուրաքանչյուր անձ կարող է խաղալ միայն մեկ հաշվեհամարից:

Արգելվում է`

1. Ունենալ մեկից ավելի հաշվեհամարներ:

2. Խաղալ այլ անձի հաշվեհամարից:

Կազմակերպոևթյունը պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած 3-րդ գործոնի ազդեցության հետևանքով առաջացած խնդիրների համար (օրինակ ինտերնետ կապի խափանում և այլն): Խնդրում ենք ուշադիր լինել, քանի որ խաղի մեկնարկին համակարգչի մոտ չգտնվելու և հակառակորդին չպատասխանելու դեպքում ծրագրիը Ձեզ կհամարի պարտված:


Եթե Դուք գրանցված եք ինչ-որ մրցաշարում, ապա որևէ այլ մրցաշարում գրանցվել չեք կարող։

*** Ցանկացած խնդրի վերանայման համար սահմանված առավելագույն ժամանակը 3 օրն է։

Խաղի կանոնները

Խաղաթղթերի քանակը խաղի սովորական տարբերակում: 24
Խաղաթղթերի քանակը խաղի բաց տարբերակում: 32
Խաղացողներ: 2
Խաղաթղթերի ուժերը աճման կարգով:

 • հաղթաթղթային կարգով – 7, 8, Q, K, 10, A, 9, V;
 • ոչ հաղթաթղթային կարգով – 7, 8, 9, V, Q, K, 10, A;

Խաղի նպատակը: առաջինը հավաքել 1001 (101) միավոր կամ ավելի։
Բոլոր խաղաթղթերի միավորների գումարը: 162 (16):

Խաղաթղթերի և խաղերի արժեքները

Հաղթաթղթային կարգ Ոչ հաղթաթղթային կարգ
A 11 11
K 4 4
Q 3 3
V 20 2
10 10 10
9 14 0
8 0 0
7 0 0

Վերջին խաղի հաղթողը ստանում է 10 միավոր։ Այն զույգը, որը հաղթում է բոլոր խաղերում, ստանում է 50 միավոր՝“Կապուտ”:

Համադրություններ

Բլոտում առկա են հետևյալ համադրությունները:

* Համադրությունները հայտարարելու համար կարեղ եք օգտվել F2 կոճակներից կամ Մենյուից:

* Համադրությունները ցույց տալու համար կարեղ եք օգտվել F4 կոճակներից կամ Մենյուից (Բաց բլոտ տարբերակում ցույց տալու անհրաժեշտություն չկա):

Նույնանիշ 4 խաղաթղթերի համադրություն:

Խաղաթղթերի ուժերը V, 9, A, 10, K, Q (նվազման կարգով): Ցանկացած «4 թուղթ» համադրություն մեծ է մնացած համադրություններից

 • 4 х В – 200 միավոր
 • 4 х 9 – 140 միավոր
 • 4 х A – 110 միավոր
 • 4 х Q,K,10 – 100 միավոր

Հարյուր (100 միավոր) - hինգ նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:


Հիսուն (50 միավոր) - չորս նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Թերզ (20 միավոր) – երեք նույնանշան խաղաթղթերի հաջորդականություն:

Որքան շատ խաղաթղթեր կան համադրության մեջ, այնքան այն մեծ է (այս դեպքում հաշվի չի առնվում 5-ից ավելի խաղաթուղթ), և որքան մեծ է ամենամեծ խաղաթուղթը, այնքան ավելի մեծ է ամբողջ համադրությունը։ Հավասար քանակությամբ խաղաթղթեր ունենալու դեպքում ամենամեծը համարվում է հաղթաթղթային համադրությունը կամ այն, որն ավելի շուտ է հայտարարվել:

Բլոտ (20 միավոր) – հաղթաթղթի «Թագավոր» և «Թագուհի»:

Այս համադրության խաղաթղթերից մեկով (ցանկացած) քայլ կատարելու դեպքում այն պետք է հայտարարվի խաղացողի կողմից, որպեսզի հաշվի առնվի։ Երկրորդ խաղաթղթով քայլ կատարելու դեպքում ոչինչ չի հայտարարվում։ Բլոտ համադրության միավորները հաշվվում են ի օգուտ հայտարարողի, անկախ նրանից, թե ինչպես է ընթացել խաղը:

Խաղարկություն

Խաղարկությունը սկսվում է նշանի (մաստի) ընտրությամբ։ Հակառակորդը պետք է քայլ կատարի նույնանշան խաղաթղթով, եթե ունի այդպիսին, իսկ եթե ոչ՝ հաղթաթղթով։ Եթե չկան նույնանշան խաղաթուղթ կամ հաղթաթուղթ, խաղացողը կարող է քայլ կատարել ցանկացած այլ խաղաթղթով։ Եթե ոչ հաղթաթղթային խաղաթուղթը ծածկվում է հաղթաթղթով և կա մեծ հաղթաթուղթ, ապա հարկավոր է այն ծածկել դրանով, իսկ եթե այն ցածր է՝ կարելի է քայլ կատարել ցանկացած խաղաթղթով։
Խաղարկության առաջին ձեռքում խաղացողը կարող է հայտարարել համադրության մասին՝ բացի Բլոտից։ Եթե համադրության մասին չի հայտարարվել, ապա այն չի հաշվվում։ Հայտարարված համադրությունը պետք է ցուցադրվի երկրորդ ձեռքում։ Եթե հակառակորդն ավելի մեծ համադրությունը չի ցուցադրում, ապա խաղացողը ցուցադրում է ավելի ցածր համադրությունը, և այն հաշվի է առնվում:

Հաշվարկ

Միավորների հաշվարկը կատարվում է խաղարկության ավարտից հետո։ Ավելի մեծ է համարվում հավաքած խաղաթղթերի և համադրությունների միավորների գումարը։ Եթե խաղացողը հաղթաթուղթ է վերցրել և չի հավաքել ավելի շատ միավորներ քան իր հակառակորդը, ապա խաղաթղթերի և համադրությունների միավորներն անցնում են հակառակորդին։ Յուրաքանչյուր խաղացողի միավորները գումարվում են նախորդ խաղերում հավաքած միավորներին և գրանցվում են աղյուսակում:

* Բաց բլոտում կապույտ չլինելու համար հարկավոր է ,որ տարած ձեռքը լինի նաև միավոր:

a
a

ՊՐՈՖԻԼ

ԱՆՁՆԱՆՇԱՆՆԵՐ

f

f

Լեզուներ

 • Խաղացող 1

  Խաղացող 2

  F2

  Ասել կոմբինացիան

  F4

  Ցույց տալ քարտերը

  F8

  Մնացածը քեզ

  f

  Համար
  123456
  Մինչև101
  բեթ500C
  Ես
  Դու
  0
  0

  ՔԱՐՏԵՐ

  f

  f

  ՏՐՑԱԿ

  f

  f

  ԳՈՒՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ

  • Բլոտ
  • Բազար Բլոտ
  • Բաց բլոտ
  • մրցաշար
  • պատմություն
  • f
   Խաղեր

   Բոլորը

  • f
   Վիճակ

   Բոլորը

  • f
   արդյունք

   Բոլորը

  • f
   Աղբյուր

   Բոլորը

  • f
   Վիճակ

   Բոլորը

  • f
   Վիճակ

   Բոլորը

  • f
   Տեսակ

   Բոլորը

  • f
   Սեղաններ

   Բոլորը

  • f
   Հաշիվ

   Բոլորը

  • n
   Թարմացում
  Համար
  f
  Անվանում
  Վիճակ
  Խաղացող 1
  Հաշիվ
  Խաղացող 2
  Գումար
  f
  Մինչև
  f
  Վրկ
  Տեսակ
  Համար
  f
  Անվանում
  Վիճակ
  Խաղացող 1
  Հաշիվ
  Խաղացող 2
  Գումար
  f
  Մինչև
  f
  Վրկ
  Տեսակ
  Համար
  f
  Անվանում
  Վիճակ
  Հաշիվ
  Գումար
  Մինչև
  Վրկ
  Գործող.
  Համար
  Անվանում
  Վիճակ
  Խաղացող 1
  Խաղադրույք
  Խաղացող 2
  Սկիզբ
  շահում
  արդյունք
  Տեսակ
  Գործող.
  Անուն
  f
  Տեսակ
  Վիճակ
  f
  Անվանում
  Խաղացողներ
  Մուտքավճար f
  Ֆոնդ f
  Սկիզբ f
  Տեսակ f

  Ստեղծել սեղան

  Գումար
  v
  v
  v

  Հաշիվ

  Ժամանակ

  Ստեղծել սեղան

  Գումար

  v
  մաքս 500C

  Հաշիվ

  Ժամանակ

  Բազար բլոտ

  No Tournaments

  Խաղացողներ
  a
  Համար
  Վիճակ
  Ընթացիկ թոփ 64 խաղացողները
  a
  Համար
  Խաղացող
  Միավորներ
  Տոմսեր
  a
  Համար
  Խաղացող
  Տոմսեր
  No
  Խաղեր
  Iphone X
  a
  Համար
  Խաղացող
  Միավորներ

  F2

  Ասել կոմբինացիան

  F4

  Հաշիվ